Vytáčanie trupu v stoji na jednej noheTento cvik začína kontaktom jednej nohy s podložkou. Druhá noha mierne skrčmo. Telo je vzpriamené a pohľad smeruje vpred. V rukách môžeme držať závažie rôznej hmotnosti, záleží na našej fyzickej kondícií.

Vytáčanie trupu v stoji na jednej nohe

Cvik začína vytáčaním trupu do ľavej strany. Pohľad stále smeruje vpred, ruky sú vystreté v predlaktí a smerujú do ľavej strany. Závažie slúži pre zvýšenie náročnosti a zefektívnenie cvičenia šikmých brušných svalov.

Vytáčanie trupu v stoji na jednej nohe

V druhej fáze pohybu vytáčame trup do pravej strany. Pohľad stále smeruje vpred, ruky sú vystreté v predlaktí a smerujú do pravej strany. Po celú dobu cvičenia udržujeme stabilitu tela na ľavej nohe. Dýchanie u tohto cviku prebieha striedavo a to pri vytáčaním do jednej strany sa nadychujeme nosom a pri následnom vytáčaní do druhej strany vydychujeme ústami. Tento cvik vykonávame bez toho, aby sme sa pri prechode z ľavej strany na pravú alebo naopak zastavili vo východiskovej polohy. Z tohto cviku vykonávajte 10 opakovaní (5 krát pravá strana a 5 krát ľavá strana) pri stoji na ľavej nohe. To isté opakujte pri stoji na pravej nohe, teda ďalších 10 opakovaní (5 krát pravá strana a 5 krát ľavá strana). Posilňujete tak šikmé brušné svalstvo.

Vytáčanie trupu v stoji na jednej nohe