Posúvanie fitlopty vpred pomocou predlaktíCvik začína v polohe kľuku s tým rozdielom, že Vaše predlaktie sa v celej jeho ploche dotýka spolu s hrudníkom fitlopty. Nohy sú špičkami v kontakte s podložkou, telo je vzpriamené a hlava je v predĺžení trupu.

Posúvanie fitlopty vpred pomocou predlaktí

V prvej fáze tohto cviku dvíhame hrudník od predlaktí smerom hore. Nadychujeme sa pritom nosom. Oporné body tela v tejto fáze cviku tvoria špičky nôh a predlaktia oboch rúk.

posúvanie fitlopty vpred pomocou predlaktí

V druhej fáze tohto cviku na chudnutie posúvame predlaktia oboch rúk dopredu pričom hlava smeruje mierne dole. V tejto fáze pohybu sa oporný bod tela presúva z celej časti predlaktia na menšiu oblasť predlaktia v oblasti lakťovej kosti. Vydychujeme ústami. V tretej fáze pohybu nasleduje návrat do východiskovej polohy (obrázok č. 1). Z tohto cviku vykonávajte 20 opakovaní. Posilňujete ním oblasť hornej časti brušných svalov.

Posúvanie fitlopty vpred pomocou predlaktí