Dvíhanie nôh s prekrížením smerom horeVýchodisková poloha u tohto cviku začína ľahom vzad. Celá časť chrbta, sedacie svaly, paže a hlava sú v kontakte s podložkou. Pohľad smeruje hore. Ľavá noha je vystretá a držíme ju mierne nad podložkou, pravá noha je ohnutá v kolene a je v kontakte so stehnom ľavej nohy. Pri striedaní nôh sa udržuje rovnaká východisková poloha s jedinou zmenou a to vystretím pravej a skrčením ľavej nohy.

dvíhanie nôh s prekrížením smerom hore

Tento cvik začína dvíhaním nôh smerom hore. Nohy dvíhame s nádychom nosom a spúšťame k podložke smerom dole s výdychom ústami. Z tohto cviku vykonávajte 20 opakovaní, posilňujete ním hornú časť brušných svalov.

Dvíhanie nôh s prekrížením smerom hore