Chudnutie behomSamotný beh a chôdza patria k najjednoduchším pohybovým aktivitám na chudnutie. Chodiť alebo behať nepredstavuje pre nás takú námahu ako naučiť sa zložitejšiu pohybovú aktivitu alebo šport. Kombinácia behu a posilňovanie brušných svalov prináša výsledky v podobe zníženia telesného tuku v oblasti brucha a taktiež celého tela. Keď sa budete pohybovať vo svojej hranici spaľovania tukov, dokážete tak chudnúť a znižovať hodnoty telesného tuku rýchlejšie ako pri pohybe mimo tejto hranice.


chudnutie behom

Ako často a ako dlho behať?

Všeobecne sa odporúča behať minimálne 30 minút. Vy sa potrebujete tento čas pohybovať vo Vašej hranici spaľovania tukov. To je hranica 65-75 % z Vašej maximálne pulzovej frekvencie. Tú si vypočítate jednoducho:

220 – Váš vek = maximálna pulzová frekvencia

Napríklad žena vo veku 30 rokov:

220 – 30 = 170 pulzov/minútu – to je maximálna pulzová frekvencia

170 x 0,65 = 111 pulzov/minútu – dolná hranica spaľovania tukov

170 x 0,75 = 128 pulzov/minúta – horná hranica spaľovania tukov

Venujte sa behu aspoň 3x týždenne po 30 minút. Vašou úlohou pri behaní je pohybovať sa vo Vašej hranici spaľovania tukov pre efektívnejšie chudnutie. V tomto prípade, je to 111 – 128 pulzov za minútu. Či sa v tejto hranici pohybujete zistíte najlepšie športesterom alebo tým, že dokážete pri behu plynule rozprávať, vtedy sa pohybujete vo Vašej hranici spaľovania tukov. Skombinujte aktivity behu s cvičením brušných svalov a výsledky sa určite dostavia.