Vytáčanie trupu v sedeVýchodisková poloha u tohto cviku je nasledovná: sedacie svaly a chodidlá sú po celú dobu cvičenia v kontakte s podložkou. Trup je vzpriamený, ruky sú predpažené a pohľad smeruje pred seba.

Vytáčanie trupu v sede

Tento cvik začína vytáčaním trupu s vystretými pažami. Pohľad smeruje vždy v smere vytáčania paže (ako na obrázku). Jedna ruka pri tom zostáva stále fixovaná v predpažení. Pri vytáčaní trupu na stranu sa nadychujeme nosom a pri návrate späť do východiskovej polohy vydychujeme ústami. Striedavo paže vymeňte. Vykonávajte z tohto cviku 20 opakovaní a to 10 na pravú a 10 na ľavú stranu tela pre úspešné chudnutie z brucha. Posilňujete tak šikmé brušné svalstvo.

Vytáčanie trupu v sede