Bicyklovanie v ľahu vzadVýchodisková poloha u tohto cviku začína ľahom vzad, kedy celá časť chrbta, sedacích svalov a chodidiel je v kontakte s podložkou. Paže sú voľne vystreté vedľa tela a celou plochou sa dotýkajú podložky. Hlava je v kontakte s podložkou a pohľad smeruje vpred.

Bicyklovanie v ľahu vzad

Tento cvik na brucho začína skrčením rúk a dotýkaním dlaní za hlavou ako pri klasických sed – ľahoch. Nohami striedavo „bicyklujete“ a to tak, že jedna noha je vždy vystretá. Trup vytáčate nakríž a lakťovou kosťou smerujete ku kolenu opačnej nohy. Striedavo tak vytáčate trup do pravej a ľavej strany. Dýchanie je nasledovné: dýchate rytmicky nádych nosom a výdych ústami. Pri vytočení pravej strany trupu k ľavému kolenu (ako na obrázku) sa nadychujete nosom. Pri opačnom vytočení ľavej strany trupu vydychujete nosom. Pri tomto cviku sa neponáhľajte, robte ho technicky správne a dbajte na správne dýchanie. Pamätajte, že nohy sú stále mierne nad podložkou počas celej doby cvičenia. Z tohto cviku vykonávajte 20 opakovaní a to 10 na pravú a 10 na ľavú stranu tela. Posilňujete ním šikmé brušné svaly a chudnete v oblasti bočnej strany brucha.

Bicyklovanie v ľahu vzad