Zanožovanie v polohe kľukVýchodisková poloha tohto cviku na chudnutie brucha začína v polohe kľuk. Pre oporu rúk môžete použiť činky ako na obrázku. Pri tejto polohe sú špičky oboch nôh v kontakte s podložkou, telo je vzpriamenej polohe, hlava v predĺžení trupu a pohľad smeruje dole.

Zanožovanie v polohe kľuk

Tento cvik začína zanožovaním a miernym vytočením pravej strany trupu a pravej nohy. Zanoženie vykonávame s nádychom nosom. Pri návrate do východiskovej polohy vydychujeme ústami. Potom nasleduje striedavo zanožovanie a vytáčanie ľavej strany tela. Z tohto cviku vykonávajte 20 opakovaní a to 10 na pravú a 10 na ľavú stranu tela. Posilňujete ním šikmé brušné svaly.

Zanožovanie v polohe kľuk