Cvik pre dolnú časť brušných svalov pomocou fitloptyVýchodisková poloha tohto cviku začína vystretými nohami a vzpaženými rukami vo vystretí. Chrbát je v celej jeho časti v kontakte s podložkou, hlava je mierne nadvihnutá a brada smeruje k hrudníku. Medzi členkami oboch nôh držíme fitloptu.

cvik s fitloptou

Cvik začína zdvihnutím vystretých nôh s fitloptou a vystretých rúk smerom hore. Následne v bode, kde sa vystreté nohy a ruky stretnú, členkami nôh uvoľníme fitloptu, chytíme ju do rúk a nasleduje návrat do východiskovej polohy. Dýchanie je nasledovné, pri dvíhaním rúk a nôh smerom hore sa nadychujeme nosom a pri návrate do východiskovej polohy nasleduje výdych ústami.

cviky na fitlopte

V tretej fáze cviku sa telo dostane do rovnakej východiskovej polohy ako na začiatku cviku s tým rozdielom, že fitloptu držíme s vystretými rukami. Ruky a nohy sú mierne nad podložkou zatiaľ čo sedacie svaly a chrbát sa celou svojou časťou podložky dotýkajú.

cvik s fitloptou

Vo štvrtej fáze cviku znovu nasleduje pohyb vystretých rúk a nôh smerom hore (nádych nosom). Fitloptu si znovu chytíme medzi členky a s výdychom (ústami) sa vrátime na začiatok do východiskovej polohy (obrázok č. 5).

cvičenie za pomoci fitlopty

Cvik končí vrátením sa späť do východiskovej polohy s fitloptou medzi členkami. Z tohto cviku vykonávajte 20 opakovaní. Posilňujete ním dolnú časť brušných svalov.

fitlopta a cvičenie

Všetky cviky na dolnú časť brucha, ktoré sme Vám dnes predstavili, Vám v kombinácii s efektívnym a intenzívnym pohybom dokážu priniesť schudnutie v oblasti brucha, tak ako ste si už dávno želali.