Vytáčanie trupu z polohy kľukVýchodisková poloha tohto cviku je zaujatie klasickej polohy kľuku. Špičky a dlane paží sú v kontakte s podložkou. Chrbát je vzpriamený, hlava je v predĺžení trupu a pohľad smeruje dole.

Vytáčanie trupu z polohy kľuk

Prvá fáza tohto cviku začína vytáčaním trupu do pravej strany. Predkolením ľavej nohy sa dotýkate podložky, rovnako tak chodidlom pravej nohy. Pravá ruka je vo vzpažení a ľavá ruka je s dlaňou v kontakte s podložkou. Pohľad smeruje dole. Pri vytáčaní trupu sa nadychujete nosom a pri návrate do východiskovej polohy vydychujete ústami.

Vytáčanie trupu z polohy kľuk

V druhej fáze cviku sa s výdychom ústami vykonávate pohyb späť do východiskovej polohy a pokračujete rovnakým spôsobom na druhú (ľavú stranu). Z tohto cviku vykonávajte 20 opakovaní a to 10 na pravú a 10 na ľavú stranu tela. Posilňujete a chudnete ním v oblasti šikmých brušných svalov.

Vytáčanie trupu z polohy kľuk