Vytáčanie trupu v polohe sed – ľahVýchodisková poloha u tohto cviku je poloha klasických sed – ľahov. Chrbát, sedacie svaly a chodidlá sú v celej ich časti v kontakte s podložkou. Hlava je mierna nadvihnutá, paže sú skrčmo a dotýkajú sa dlaňami hlavy. Pohľad smeruje vpred.

Vytáčanie trupu v polohe sed – ľah

Cvik začína dvíhaním ľavej strany trupu od podložky smerom hore a pohyb ľavej ruky smeruje nakríž k pravej nohe. Chodidlá sú po celú dobu v kontakte s podložkou. Pohyb hore vykonávame s nádychom nosom a pohyb spať do východiskovej polohy s výdychom ústami. Cvik pokračuje striedavo dvíhaním pravej strany tela. Z tohto cviku vykonávajte 20 opakovaní a to 10 na pravú a 10 na ľavú stranu tela. Posilňujete ním šikmé brušné svalstvo.

Vytáčanie trupu v polohe sed – ľah