Boxovanie v drepe so závažímTento cvik začína východiskovou polohu v stoji. V prvej fáze pohybu vystierate telo z polohy drepu (nádych nosom). V druhej fáze pohybu bude nasledovať boxový úder.

Boxovanie v drepe so závažím

V druhej fáze pohybu vykonávate boxový úder (s výdychom ústami). Pravá ruka je ohnutá a ľavá vystretá. Telo vytáčate do strany v smere úderu. Pre vyššiu náročnosť a efektívnosť cvičenia môžete použiť závažie podľa Vašej fyzickej kondície.

Boxovanie v drepe so závažím

V druhej fáze pohybu vykonávate pohyb späť do východiskovej polohy (s nádychom nosom), urobíte drep (s výdychom ústami).

Boxovanie v drepe so závažím

V tretej fáze pohybu, pri návrate z drepu smerom hore sa nadychujete nosom.

Boxovanie v drepe so závažím

Vo štvrtej fáze pohybu, s vystretím pravej ruky vykonávate boxový úder (s výdychom ústami).

Boxovanie v drepe so závažím

V piatej fáze pohybu tak znovu vykonávate pohyb späť do východiskovej polohy a pokračujete rovnakým postupom v cvičení. Z tohto cviku vykonávajte 20 opakovaní a to 10 na pravú a 10 na ľavú stranu tela. Posilňujete tak šikmé brušné svaly.

Boxovanie v drepe so závažím