Ľah vzad a krúženie s vystretými nohamiVýchodisková poloha u tohto cviku začína v ľahu vzad. Celá časť chrbta, hlava a paže sú v kontakte s podložkou. Nohy sú vystreté a zdvihnuté do 90 stupňového uhla. Pohľad smeruje hore.

Ľah vzad a krúženie s vystretými nohami

V prvej fáze pohybu spúšťame nohy z východiskovej polohy (obrázok č. 1) do vystretia a držíme ich mierne nad podložkou. Dlane rúk si pred spúšťaním nôh dole smerom k podložke podložíme pod sedacie svaly. Nohy spúšťame dole s výdychom ústami.

Ľah vzad a krúženie s vystretými nohami

V druhej fáze pohybu pri dvíhaní nôh smerom hore vykonávame oblúk oboma nohami. Po dokončení oblúka vystreté nohy spojíme a následne ich spúšťame smerom dole k podložke. Pri tejto fáze cviku sa nadychujeme nosom.

Ľah vzad a krúženie s vystretými nohami

V tretej fáze pohybu spúšťame spojené vystreté nohy dole smerom k podložke s výdychom ústami. Po spustení nôh nasleduje opäť vytvorenie oblúka fázou 1 a 2 na predchádzajúcich obrázkoch. Týmto cvikom efektívne chudnete a posilňujeme hornú časť brušných svalov. Vykonávajte z neho 20 opakovaní.

Ľah vzad a krúženie s vystretými nohami