Obrátené sed-ľahyTento cvik patrí medzi náročnejšie cviky zameraný na dolnú časť brušných svalov. Vo východiskovej polohe vzad sa chrbát v celej jeho časti dotýka podložky. Nohy sú mierne skrčené a prednožené. Hlava je mierne nad podložkou v predĺžení trupu. Ruky sú položené vedľa tela a dlaňami sa dotýkajú podložky.

obrátené sed-ľahy

V druhej fáze cviku nadvihujete panvu hore a znovu pomaly spúšťate dole smerom k podložke. Pri dvíhaní panvy hore sa nadychujete nosom, pri spúšťaní panvy dole vydychujete ústami. Dôležité je, aby ste cítili zapojenie svalov v dolnej časti brucha. Pri dvíhaní panvy hore dbajte na to, aby ste nesnažili pohyb ťahať hlavou, inak tento cvik vykonávate nesprávne. Pri dvíhaní panvy sa dlaňami zapierajte o podložku. Touto činnosťou udržíte stabilitu Vášho tela pri tomto cviku. Pozor aby ste rovnako cvik vykonávali cez brucho a nie cez driekovú oblasť chrbta! Mohli by si tak ublížiť. Pre efektívne chudnutie z brucha z tohto cviku vykonávajte 20 opakovaní bez toho, aby ste sa sedacími svalmi dotkli podložky. Precvičujete tak dolnú časť brušných svalov.

obrátené sed - ľahy