Sed – ľah s dvíhaním nôhVýchodisková poloha tohto cviku začína ľahom vzad, kde sa celá časť chrbta a sedacích svalov dotýka podložky. Paže sú skrčmo a dlaňami sa dotýkajú hlavy. Nohy sú skrčmo v tureckom sede a chodidlami sa dotýkajú o seba. Členky oboch nôh sú v kontakte s podložkou.

sed – ľah s dvíhaním nôh

Cvik začína dvihnutím trupu a nôh spojených smerom hore. Trup priťahujeme smerom k nohám. Pohyb hore vykonávame s nádychom nosom a pohyb späť do východiskovej polohy s výdychom ústami. Z tohto cviku vykonávajte 20 opakovaní. Posilňujete a chudnete ním z hornej časti brušných svalov.

sed – ľah s dvíhaním nôh