Sed-ľahySed – ľahy pozná snáď každý človek, ktorý sa niekedy pokúšal schudnúť v oblasti brucha. U východiskovej polohy tohto cviku sú chrbát a chodidlá nôh celou časťou v kontakte s podložkou. Ruky sú skrčené v lakťoch a dotýkajú sa hlavy. Telo je v polohe vzad.

sed-ľah

Cvik začína dvíhaním trupu vpred smerom ku kolenám. Sedacie svaly a chodidlá sú po celú dobu cvičenia v kontakte s podložkou. Ruky sú skrčmo ohnuté v lakťoch a dotýkajú sa hlavy. Pri tomto cviku dbajte na to, aby ste ho vykonávali cez brušné svalstvo a nie cez driekovú oblasť chrbtice. Mohlo by tak dôjsť k následnému zraneniu. Pri pohybe hore sa nadychujte nosom a pri pohybe dole nasleduje výdych ústami. Z tohto cviku vykonávajte 20 opakovaní. Posilňujete ním dolnú časť brušného svalstva.

sed-ľahy